Bygga gärdesgård

Bygga gärdesgård – ett gammalt hantverk

Materialet till en gärdesgård är gran eller en. En är dock dyrare eftersom det är svårare att få tag på.
Det vanligaste är alltså gran och då senvuxen gran eftersom den är kådrik och har täta årsringar vilket
gör virket riktigt hårt och motståndskraftigt mot fukt och röta vilket är viktigt för lång livslängd.
Virket är undertryckt och minst 50-årigt enligt våra krav, dock så är det ofra 80-100 årigt vilket är en fördel.

Man måste också bränna störarna ordentligt i marknivå för att de ska klara att stå emot röta under lång tid.
Man bör bränna ca 70cm varav 50 cm kommer vara under jord och 20 cm över jord.
Störarna ska brännas så att det kommer ut kåda som skyddar, men inte bränna för mycket så de blir försvagade, kola dom som vissa gör, gör så att stören blir försvagad.

Ett av de svårare momenten är att binda vidjorna (färska grankvistar).
För att få dem mjuka och hanterliga kan man ha på vatten på dom om det är varmt ute,
eller så har vi också en vidjekokare som vi värmer dom i.

Hörna / vinkel på gärdesgården…

Denna är 8 slan hög, gärdesgårdens höjd 115-125 cm, störarna ca 220-230cm(minus ca 50 cm som är nere i marken).
Kan även bygga en högre modell med 9 slan och 4 bindningar om så önskas.
Vid behov så stöttas gärdesgården upp, i avslut och start så stöttas den alltid upp för bästa stabilitet.
Fler stöttar kan sättas efter överenskommelse med kund, om det är gräsmatta så kan det vara ett problem med gräsklippningen dock.