Bygga gärdesgård

Bygga gärdesgård – ett gammalt hantverk

Materialet till en gärdesgård är gran eller en. En är dock dyrare eftersom det är svårare att få tag på.
Det vanligaste är alltså gran och då senvuxen gran eftersom den är kådrik och har täta årsringar vilket
gör virket riktigt hårt och motståndskraftigt mot fukt och röta vilket är viktigt för lång livslängd.
Virket är undertryckt och minst 50-årigt enligt våra krav.

Man måste också bränna störarna ordentligt i marknivå för att de ska klara att stå emot röta under lång tid.
Man bör bränna ca 60cm varav 30cm kommer vara under jord och 30 cm över jord.
Barken skall brännas bort helt och hållet tills träet är helt svart.

Ett av de svårare momenten är att binda vidjorna (färska grankvistar). För att få dem mjuka och hanterliga kan man lägga dem i en tunna med varmt vatten i några minuter och sedan skynda sig att binda dem innan de hårdnar igen.
Man kan även värma dem lite försiktigt över öppen eld.

Hörna / vinkel på gärdesgården…

Denna är 8 slan hög, gärdesgårdens höjd 110-120 cm, störarna ca 220-230cm
Kan även bygga en högre modell med 9 slan och 4 bindningar om så önskas
Vid behov så kan man fästa stag i översta vidjan, vartannat stag på insidan, vartannat på utsidan.
Då får man extra stabilitet men stagen kan också vara i vägen för t.ex. automatiska gräsklippare
och det ser inte riktigt lika snyggt ut.